عکس های داخلی ، خطوط فنی و تولیدی و قسمت هایی از کارگاه آهنگری و مصنوعات فلزی کارخانه یکتا صنعت اوند

 .

 [tribulant_slideshow gallery_id=”1″]

.

.