سیستم های تهویه مطبوع

  • بخش دوم – طبقه بندی سیستم های تهویه مطبوع قطع نظر از نوع سیال ناقل

انواع سیستم های تهویه مطبوع

انتخاب و تخصیص تجهیزات مختلف تهویه مطبوع با توجه به موفقیت پروژه و هم آمیزی آنها برای دستیابی به وضعیتی مطلوب می تواند مبنای دیگری برای طبقه بندی سیستم های تهویه مطبوع باشد. بر این اساس می توان سیستم های تهویه مطبوع را قطع نظر از نوع سیال در گروه های زیر قرار داد:

– تهویه مطبوع مرکزی
– تهویه مطبوع منطقه ای
– تهویه مطبوع با واحدهای محلی
– تهویه مطبوع القایی
– تهویه مطبوع با کانال مضاعف (دو کاناله )
– تهویه مطبوع دو جریانی

.

سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های تهویه مطبوع

 

تهویه مطبوع مرکزی

در تهویه مطبوع مرکزی که اغلب از نوع سیستم تهویه مطبوع تمام هوا است ، هوای مطبوع در محلی دورتر از فضاهای مورد تهویه تهیه و توسط کانالهای هوا به آن اماکن ارسال می شود. اما در ساختمان های بزرگ که ممکن است هریک از قسمت های آن دارای ویژگی های متفاوتی باشند ، بهتر است از سیستم تهویه مطبوع منطقه ای استفاده شود.

تهویه مطبوع منطقه ای

در سیستم تهویه مطبوع منطقه ای برای هر یک از بخش های ساختمان ، تجهیزات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

تهویه مطبوع با واحدهای محلی

فن کوئل ، کولر گازی پنجره ای ، واحد های خنک کننده کم ظرفیت ، عمده ترین تجهیزاتی هستند که در سیستم تهویه مطبوع با واحد های محلی به کار میروند. در صورت استفاده از فن کوئل ، سیستم از لحاظ نوع سیال در گروه سیستم تهویه مطبوع تمام آب قرار میگیرد و در صورت به کار گیری وسایلی مانند کولر گازی پنجره ای ، جدار از هم و واحد های خننک کننده یکپارچه ، سیستم تهویه مطبوع با واحدهای محلی در گروه سیستم تهویه مطبوع تمام هوا جای می گیرد.

تهویه مطبوع القایی

سیستم تهویه مطبوع القایی در گروه تهویه مطبوع آب – هوا جای میگیرد و در ان واحد های القایی به عنوان تجهیزات محلی مورد استفاده قرار می گیرند . در برخی سیستم های به جای واحد القایی از فن کوئل استفاده می شود و هوای تازه ان توسط هواساز مرکزی تامین می شود.

تهویه مطبوع با کانال مضاعف

تهویه مطبوع با کانال مضاعف این امکان را به وجود می آورد که هوای بخش های مختلف ساختمان را متناسب با نیازهای دمایی از طریق دو رشته کانال گرم و سرد که به پایانه ای مشترک متصل می گردند تامین نمود. در این سیستم هر فضا دارای جعبه مخلوط کننده هوا است که دو کانال به آن متصل می شوند. این سیستم در طبقه سیستم های تهویه مطبوع تمام هوا جای می گیرد.

تهویه مطبوع دو جریانی

در سیستم تهویه مطبوع دو جریانی مانند سیستم کانال مضاعف ، دو جریان هوای متفاوت در سیستم تهویه شده و مورد استفاده قرا میگیرد. جریان هوای اولیه دارای حجم ثابت و دمای متغیر است. به این معنا که در فصل تابستان سرد و در فصل زمستان گرم است. اما جریان هوای ثانویه در تمام طول سال سرد است، این هوا به عکس هوای اولیه دارای دمای ثابت و حجم متغیر است. وجود دو جریان متفاوت هوا از نظر حجم و دما این امکان را فراهم می آورد که با اختلاط مناسب آنها شرایط مناسبی را برای فضاهای مورد تهویه به وجود آوریم . این سیستم در طبقه سیستم های تهویه مطبوع تمام هوا جای می گیرد.

 

.

منبع:

  • طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها – نشر یزدا – نویسنده : محمدرضا سلطان دوست

.