چیلر تراکمی

چیلر چیست

چیلر  به معنای سرد کننده می باشد و دستگاهی است که آب سرد مورد استفاده در فن کویل ها یا هواسازهای ساختمان را برای سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان تامین می کند.

 

چیلر ها بر اساس روش تبرید به دو بخش چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می شوند. تفاوت چیلر جذبی و تراکی در این است که در چیلرهای جذبی کمپرسور با انجام کار مکانیکی و استفاده از انرژی الکتریکی جابه‌جایی مبرد و کامل شدن چرخه سرمایش را انجام می دهد. درحالی که در چیلر جذبی نوعی فعل و انفعال شیمیایی در کنار گرما، چرخه سرمایش را ایجاد می نماید.

 

چیلر جذبی

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

خنک کن تراکمی یا چیلر تراکمی دارای سه بخش اصلی کمپرسور (متراکم کننده ) ، کندانسور (تقطیر کننده ) ، و اواپراتور ( تبخیر کننده ) هستند .
در چیلر های تراکمی ، ماده مبرد ( فرئون یا میبردهای غیر فرئونی ) در فضای اواپراتور و تحت تاثیر گرمای لوله ی آب سیستم ( آب تغذیه کننده وسایل تبادل حرارت مانند هواسازها و فن کوئل ) تبخیر می شود. بنابراین آب سیستم خنک و مایع مبرد به صورت گاز در می آید. گاز مبرد با عمل پمپ گونه کمپرسور از واپراتور مکش شده و پس از افزایش فشار و دما در اثر تراکم به سمت کندانسور جریان می باید.

 

در کندانسور ، گاز داغ متراکم ضمن تبادل حرارت با آب ارسالی از سوی برج خنک کن یا هوای خنک ، تقطیر شده و به صورت مایع داغ ، کندانسور را به سمت اواپراتور ترک می کند . اما مایع خروجی قبل از ورود مستقیم اواپراتور از شیر انبساطی یا لوله موئین که در ورودی اواپراتور قرار می گیرد عبور می کند تا با افت فشار لازم ، آمادگی لازم برای تبخیر در داخل اواپراتور و جذب بهتر حرارت را کسب کند . کمپرسور با ایجاد مکش و دهش مناسب ، ماده مبرد را در سیستم به حرکت در می آورد و چرخه سرمایش با عمل تبخیر (گرما گیری) در اواپراتور و عمل تقطیر (گرما دهی) در کندانسور به کمک کمپرسور مرتب تکرار می شود.

 

طبقه بندی چیلر تراکمی

رایج ترین روش طبقه بندی چیلر تراکمی بر اساس کمپرسور و کندانسور صورت می گیرد اما از نظر اواپراتور ، ماده مبرد و مرکزی یا محلی بودن واحد خنک کن نیز می توان گروه بندی های دیگری برای آن قائل شد.

 

.

منبع:

  • طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها – نشر یزدا – نویسنده : محمدرضا سلطان دوست