چیلر

چیلر چیست

چیلر دستگاهی است که بر اساس چرخه تبرید تراکمی یا جذبی حرارت را از یک مبرد مایع که عموما آب است دفع می کند .
چیلرها ازجمله تجهیزات بسیار مهم برودتی در ساختمانهای بزرگ به حساب می آیندکه درک و شناخت صحیح از این تجهیرات، موضوع مهمی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می باشد.

انواع چیلر

چیلر ها بر اساس روش تبرید به دو بخش چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می شوند. بزرگ‌ترین اختلاف در چرخه سیستم‌های جذبی و تراکمی در این است که در چیلرهای جذبی کمپرسور با انجام کار مکانیکی و استفاده از انرژی الکتریکی جابه‌جایی مبرد و کامل شدن چرخه سرمایش را انجام می دهد. درحالی که در چیلرهای جذبی نوعی فعل و انفعال شیمیایی در کنار گرما، چرخه سرمایش را ایجاد می نماید.

البته بر اساس نحوه خنک کاری ماده مبر نیز آنها را به سه گروه : تبخیری ، هوا خنک و آب خنک تقسیم بندی می کنند.

چیلر جذبی

چیلر جذبی با نیروی حرارتی تولید سرما می کنند . در چیلر های جذبی از یک جذب کننده  و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می‌گردد.

چرخه چیلر جذبی

چرخه چیلر جذبی

راه اندازی چیلر های جذبی زمان و هزینه بیشتری دارد. تنظیم مشعل به کمک آنالیزورگاز، بسیار وقت گیر و نیازمند فرد متخصص است و عدم تنظیم صحیح مشعل، باعث تولید گازهای نسوخته، کاهش راندمان احتراق، ایجاد آلودگی و مصرف سوخت بیشتر می شود.

 

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی تولید سرما میکنند. در چیلر های تراکمی مایع تبرید در درون کندانسور بوسیله آب خنک می شود . در چیلرهای تراکمی آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک می کند دوباره گرم می شود و دیگر قابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنک کننده شده، دمایش کاهش می یابد و دوباره جهت خنک کردن مبر وارد کندانسور می گردد.

چرخه چیلر تراکمی

چرخه چیلر تراکمی

 

به علت اینکه سیستم فشرده سازی گاز در چیلر های تراکمی  الکتریکی است، کنترل بیشتری می توانیم روی فرایند داشه باشیم و راحت تر بازده را در حالت نیمه بار افزایش دهیم .

مقایسه چیلر تراکمی و چیلر جذبی

یکی از معایب چیلر جذبی خصوصا در ظرفیت های بالا، عدم استفاده در مناطق گرم و مرطوب است . به دلیل اینکه برج های خنک کن در مناطق مرطوب دارای بازده مناسب نیستند، بنابراین برای سیستم‌های پرظرفیت نیز که برای خنک شدن ابزوربر و کندانسور نیازمند به کار برج‌های خنک‌کن هستند، محدودیت به وجود می‌آید. البته با پیشرفت های این صنعت این موارد بهبود هایی یافته است.
انعطاف‌پذیری و تنوع و همچنین امکان تطابق چیلر تراکمی بسیار بیشتر از سیستم‌های جذبی می باشد.

ارتعاشات و سر و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی خیلی کمتر از چیلرهای تراکمی است. منبع اصلی تولید کننده صدا و ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور می باشد. چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برماید کاربرد دارند.  صدا و ارتعاش این گونه پمپهای کوچک خیلی اندک است.